Bảng Giá

 • LiveChat - Cá Nhân

  17,000đ/Tháng 19,000đ/Tháng
  Nhân viên 1
  Phòng ban 1
  Cuộc chat cùng lúc 10
  Thư viện mẫu 3
  Robot Chat
  Hỗ trợ Online 24/7
 • LiveChat - Bán Chuyên Nghiệp

  79,000đ/Tháng 99,000đ/Tháng
  Nhân viên 3
  Phòng ban 1
  Cuộc chat cùng lúc 10
  Thư viện mẫu 3
  Robot Chat
  Hỗ trợ Online 24/7
 • LiveChat - Chuyên Nghiệp

  159,000đ/Tháng 199,000đ/Tháng
  Nhân viên 20
  Phòng ban 3
  Cuộc chat cùng lúc 100
  Thư viện mẫu 10
  Robot Chat
  Hỗ trợ Online 24/7
 • LiveChat - Doanh Nghiệp

  239,000đ/Tháng 299,000đ/Tháng
  Nhân viên 50
  Phòng ban 5
  Cuộc chat cùng lúc 200
  Thư viện mẫu 100
  Robot Chat
  Hỗ trợ Online 24/7
 • LiveChat - TMDT

  799,000đ/Tháng 999,000đ/Tháng
  Nhân viên 200
  Phòng ban 20
  Cuộc chat cùng lúc 500
  Thư viện mẫu 300
  Robot Chat
  Hỗ trợ Online 24/7
 • LiveChat - Tùy Chọn Cấu Hình

  Liên hệ
  Nhân viên > 200
  Phòng ban > 20
  Cuộc chat cùng lúc > 500
  Thư viện mẫu > 300
  Robot Chat
  Hỗ trợ Online 24/7

Dịch vụ bổ sung

+
Chat30s-Add-on 1 Domain
Thêm 1 domain (website) sử dụng chung tài khoản chat30s đã được đăng ký.
50,000đ / Tháng
+
Chat30s-Add-on 1 User
Thêm 1 user (người dùng) cho tài khoản chat30s đã được đăng ký.
50,000đ / Tháng

Bảng so sánh dịch vụ

DỊCH VỤ LiveChat - Cá Nhân LiveChat - Bán Chuyên Nghiệp LiveChat - Chuyên Nghiệp LiveChat - Doanh Nghiệp LiveChat - TMDT
Số Lượng Nhân Viên 1 3 20 50 200
Số phòng ban 1 1 3 5 20
Số cuộc chat cùng lúc 10 10 100 200 500
Cài đặt trên mọi website
Lựa chọn nhóm chat cho từng website
Thư viện trả lời mẫu 3 3 10 100 300
Nhận tin nhắn offline
Gửi email thông báo sau khi kết thúc chat
Chỉnh sửa CSS cửa sổ chat
Chuyển cuộc chat
Thiết lập thời gian cuộc chat
Tương thích trên website và điện thoại
Bảo mật SSL
Theo dõi và quản lý khách truy cập
Chặn khách truy cập
Ghi chú khách truy cập
Xem lịch sử chat 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 12 Tháng
Thống kê 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 12 Tháng
Thay đổi tên và hình ảnh đại diện
Phân quyền Nhân viên
Hiển thị thông báo khi truy cập
Robot chat
Setup nhóm hỗ trợ theo liên kết
Chỉnh sửa kích thước khung chat
Hỗ trợ App (Android/IOS)
Chat đa kênh (Web, Facebook, Zalo, Telagram, Viber)
Tùy chỉnh ngôn ngữ chat
X Tư vấn miễn phí

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với sales