• QUẢN TRỊ THEO NHÓM

  Chat30s hỗ trợ rất nhiều chức năng giúp cho doanh nghiệp quản trị đội nhóm dễ dàng, theo sát hiệu suất làm việc của các bộ phận để đưa ra những cải tiến thích hợp và đúng lúc.

  • Phân nhóm

   Bạn có thể phân nhóm các hỗ trợ viên của mình theo phòng ban, khu vực hoặc nhóm hỗ trợ theo sản phẩm. Ví dụ: Phòng Marketing, Phòng Bán hàng, Phòng Hỗ trợ khách hàng; Chi nhánh TP.HCM, Chi nhánh Hà Nội; Hỗ trợ sản phẩm điện tử, Hỗ trợ sản phẩm gia dụng…

 • Tính năng nổi bật khác

  X Tư vấn miễn phí

  Xin chào

  P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

  Chat với sales